Rodný list dostává každý z nás při svém narození. A ačkoliv ho ve většině životních situací nijak nevyužijeme, přesto bychom si ho měli uchovat neporušený a na bezpečném místě, protože jsou chvíle, kdy ho zkrátka potřebujeme. Jenže za ta léta našeho života se nám může ztratit. Co pak?

Rodný list vám kdykoliv vystaví znovu, stačí zajít na matriku.

Rodný list vydává (podobně jako oddací či úmrtní list) matrika, tedy konkrétně matriční úřad, kam spadá vaše obec. Tam, kde se narodíte, vám vydají rodný list. Což znamená, že žijete-li v Olomouci, ale narodili jste se v porodnici v Praze 2, vystaví vám rodný list právě úřad Prahy 2. O místo tu přitom tolik nejde, podstatné je, že v rodném listě je uvedeno vaše jméno, datum narození, rodné číslo a nacionále vašich rodičů.

Tento dokument potřebujete, když se například chcete oženit/vdát, případně když nemáte žádný jiný doklad, kterým se můžete prokázat. Každopádně je třeba mít ho, i když ho nemusíte nosit stále u sebe. Ale může se stát, že za roky vašeho života se poškodí, roztrhá, zničí vám ho dítě či domácí mazlíček, ztratí se při stěhování, zničí se při požáru a podobně. Nic ale není ztraceno. Ztráta rodného listu (podobně jako oddacího či úmrtního) je běžnou situací, se kterou se matriční úřady potýkají. A bez problémů vám vydají druhopis.

Cena a lhůty

Zatímco vydání prvního rodného listu je zdarma, za vydání druhého (či jakéhokoliv dalšího) druhopisu platíte. Cena je na všech matričních úřadech stejná, a to 100 korun. Platit musíte hotově, případně poštovní poukázou. Nemusíte vyplňovat žádný formulář, vše s vámi sepíší na úřadě.

Úřad vám list nevydá hned, lhůta pro vyřízení je 30 dnů – buď si ho pak vyzvednete osobně, nebo vám ho zašlou poštou.

Doklady, které potřebujete

Pro vydání nového rodného listu si s sebou musíte vzít některý z níže uvedených dokladů, který jasně určí vaši totožnost:

  • občanský průkaz
  • cestovní pas
  • veřejnou listinu (křestní list, oddací list)
  • ověřenou plnou moc (pokud za vás o nový rodný list žádá někdo jiný než vy)

Zákony, jimiž se vydávání řídí

To, v jaké lhůtě, jakým způsobem a kdy je možné vydat náhradu za ztracený rodný list, přesně určují české zákony. Detailněji se o tom můžete dočíst například v zákoně č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Případně také ve vyhlášce č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. Další informace je možné nalézt i v zákonech č. 500/2004 Sb., správní řád a 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kam se obrátit pro informace

Pokud došlo ke ztrátě rodného listu a nejste si jisti, kam si dojít pro jeho stejnopis, případně jestli máte další nejasnosti a nesrovnalosti, můžete se beze studu obrátit na svůj obecní úřad, případně kontaktovat kterýkoliv matriční úřad, kde vám se vším poradí. Stejně tak vám ochotně poradí i na Ministerstvu vnitra, a to na odboru všeobecné správy, konkrétně na oddělení státního občanství a matrik, kam můžete napsat, zavolat nebo si tam zajít osobně.

Další články z rubriky

Štítky: , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.