Elektronická evidence tržeb pokračuje a nyní jí neuniknou (až na několik málo výjimek) ani ti nejmenší podnikatelé. To pro ně znamená především pořízení adekvátního pokladního systému. EET pokladna nemusí mít nutně fyzickou podobu – aplikace jako Leeto a další dokáží pokrýt potřeby značné části podnikatelů s menším objemem tržeb, a to bez nutnosti pořizovat jakékoliv fyzické zařízení.

Pokud ale vašim potřebám více vyhovuje právě pevná pokladna, dejte si při jejím výběru na pár věcí pozor.

EET

EET pokladna by se měla umět potýkat s elektronickými stravenkami a dárkovými poukazy

Samozřejmě tedy za předpokladu, že s nimi ve svém podnikání pracujete. E-stravenky se stávají alternativou k papírovým, i když jejich zenit je zatím daleko. Jejich ignorováním se ale i tak můžete připravit o potenciální klienty. Zauvažujte tedy nad pořízením takové pokladny, která e-stravenky podporuje.

Co se týče dárkových poukázek, i na ně by se měla elektronická evidence tržeb správně vztahovat. V podstatě jsou typy dárkových poukázek dvojí, a to jednak poukázka na konkrétní zboží či službu, jednak slevová poukázka v určité hodnotě.

  • Poukázka na konkrétní zboží není ničím jiným než odběrem služby či zboží zakoupeného již dříve. Z hlediska evidence je toto řešení výrazně jednodušší. Jde o jednu poukázku, jednu konkrétní službu nebo produkt a jednu evidenci.
  • Poukázka v dané hodnotě je chápána jako částka určená k dalšímu čerpání a tuto skutečnost je třeba zmínit v datové zprávě. V takovémto případě se eviduje dvakrát – poprvé při prodeji poukázky a podruhé (nebo i vícekrát, pokud je částka v poukázce uplatněna na více služeb či produktů) při jejím uplatnění.

Některé pokladny jsou k práci s poukázkami přizpůsobené svým přednastavením, u dalších je operování s nimi složitější. Pokud vouchery a poukázky využíváte, raději volte takovou pokladnu, která s nimi dokáže pracovat.

Chcete, aby zařízení podporovalo PLU kódy?

Jestliže prodáváte jen několik málo produktů, pravděpodobně nemusíte tuto otázku řešit. Pro podnikatele s širokým sortimentem je ale funkce PLU (price lookup) nedocenitelnou pomůckou, umožňující rychle vyhledat a zaúčtovat zboží z vaší nabídky. Každému zboží je přidělen zvláštní kód, usnadňující jeho vyhledání v pokladně.

Jak lze pokladnu připojit k internetu?

K EET je (až na výjimky, jako je offline režim) zapotřebí připojení k internetu. Proto je důležité vědět, jaké připojení k internetu může vaše pokladna podporovat. Nejčastěji podporované připojení je přes WiFi, LAN nebo přes mobilní data (SIM kartu s datovým balíčkem). Poslední varianta je výhodná především pro stánkaře, často měnící místo svého působení.

Pozor na poplatky

Cena, kterou budete za pokladnu platit, nemusí být konečná. Leckdy v ní nemusí být zahrnuta cena softwaru, dále je nutné počítat i s měsíčními paušály za její provoz, a v některých případech is s doplatky za jednotlivé funkce, které nabízí. Před pořízením se tak vždy ujistěte, co vše je zahrnuto v základní ceně a jaké poplatky můžete čekat ještě později. Předejdete tak nepříjemným překvapením.

Snad vám byl tento článek nápomocný. Téma jím ale zdaleka není vyčerpáno – pokud máte s výběrem pokladny již své vlastní zkušenosti, dejte o nich vědět i ostatním v komentářích!

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.