Všichni zřejmě tušíme, že bez dovolení majitele (či vlastníka) pozemku bychom na cizí pozemek neměli vstupovat. Nejde přitom jen o zahradu, ale například i sklep, půdu a tak dále. Pokud toto právo vlastníka porušíme, nejde jen o přestupek, ale může jít i o trestný čin.

Neoprávněné vniknutí na cizí pozemek je trestné.

Když se k vám domů vloupá zloděj, z logiky věci budete chtít bránit nejen sebe, ale i svůj majetek. Zbraň k tomu použít nemůžete, nebo byste spíš neměli, protože pak může trest čekat i vás. Ale pokud ho chytíte, případně ho později dopadne policie, může za neoprávněný vstup na cizí pozemek dostat trest v určité výši (další trest se samozřejmě ukládá za krádež, ublížení na zdraví a podobně, ale to nás v tomto textu zajímat nebude). Pro upřesnění – potrestán za neoprávněný vstup na cizí pozemek může být kdokoliv, nejen usvědčený zloděj.

Porušení domovní svobody

V trestním zákoníku, konkrétně v jeho § 178, se dočteme o trestech, které čekají toho, kdo je usvědčen z neoprávněného vstupu na cizí pozemek, čímž porušil domovní svobodu majitele. Tresty se udělují podle závažnosti přečinu, a to ve třech kategoriích:

  • Kdo se dopustil tohoto přečinu, tedy vnikl na pozemek či do obydlí někoho jiného, případně tam neoprávněně setrvával, může u soudu dostat trest až dva roky odnětí svobody.
  • Do vězení na šest měsíců až tři roky může jít ten, kdo se dopustí téhož jako v předchozím bodě, ale použije k tomu navíc násilí, případně se na cizí pozemek dostane přes překážku, která neoprávněnému vniknutí má zabránit (například plot, dveře atp.).
  • Až pět let ve vězení (případně peněžitou pokutu) může dostat za trest ten, kdo se na cizí pozemek nejen dostane za použití násilí, použije vyhrožování násilím, případně překoná překážku, ale k tomu nejde sám, ale ve společnosti alespoň dalších dvou lidí. Stejný trest hrozí i tomu, kdo má při tomto přečinu u sebe zbraň.

Vlastnická práva

Každý majitel pozemku je jeho výhradním vlastníkem a jen on k němu disponuje všemi vlastnickými právy. Nikdo nesmí (nebo by správně neměl) na pozemek vniknout bez majitelova písemného či ústního souhlasu. Pokud někdo souhlas má, na pozemek může, ale nesmí nic poničit či způsobit majiteli jakoukoliv škodu. Pakliže ji způsobí, musí ji adekvátně vynahradit.

Existují ovšem některé výjimečné situace, kdy majitel pozemku musí určitým lidem vstup na svůj pozemek umožnit, i když by nejraději odmítl. Vše je samozřejmě jasně vymezeno v zákoně, a to konkrétně v Novém občanském zákoníku, v oddílu zabývajícím se vlastnictvím.

Vstup na cizí pozemek

Na cizí pozemek mohou vstoupit sousedé dotyčného vlastníka, samozřejmě s jeho vědomím. Může se to stát v situaci, kdy potřebují něco opravit na svém pozemku, nemovitosti, plotě apod., ale nemohou to z nějakého důvodu udělat z vlastního pozemku. Pokud soused způsobí nějakou škodu vlastníkovi pozemku, musí mu ji vynahradit.

Stejně tak na cizí pozemek může oprávněně vstoupit majitel nemovitosti na tomto cizím pozemku stojící, případně s ní sousedící, který se k ní nemůže dostat jinak (obvykle kvůli tomu, že tam nevede žádná veřejná komunikace). Vlastník pozemku se s majitelem této nemovitosti může za tímto účelem dohodnout na zřízení přístupové cesty skrze jeho pozemek. Vše se musí řešit oficiálně a písemně, nikoliv ústně, aby nemohlo dojít k pozdějším nedorozuměním a dohadům.

Další články z rubriky

Štítky:

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.