Maturitní vysvědčení, stejně jako jakýkoliv jiný doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, příliš často nevyužíváme. Jenže se může stát, že ho najednou potřebujeme a zjistíme, že nevíme, kde je. Co v té chvíli dělat, kde sehnat stejnopis a kolik peněz si na to musíme připravit?

Stejnopis vysvědčení vydá škola, případně okresní archiv.

Říkáte si, že maturitní vysvědčení jste už léta nepotřebovali, tak vás jeho existence příliš nezajímá? Jenže stačí, abyste se ucházeli o novou práci, chtěli nastoupit na vysokou školu nebo potřebovali z jakéhokoliv jiného důvodu dokázat, že máte vystudovanou střední školu s maturitou. A jinak než tímto dokumentem to neprokážete. Jenže to, co byste měli mít pečlivě schované, se může ztratit nebo zničit. Ať už vaší vinou, nějakou pohromou nebo zapříčiněním vašeho dítka či mazlíčka. Není to ale konec světa, nemusíte propadat beznaději. Stejnopis maturitního vysvědčení seženete poměrně snadno.

Školský zákon určuje vše

Fakt, že máte nárok na vystavení stejnopisu maturitního ysvědčení (či jiného dokladu o vašem ukončeném vzdělání), je ukotven přímo ve Školském zákoně, konkrétně vše najdeme v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Tam stojí, že pokud potřebujete stejnopis, případně opis maturitního vysvědčení (stejně jako výučního listu či diplomu z vysoké školy), musíte se obrátit přímo na naši bývalou školu, kde jste maturovali (či se vyučili nebo promovali) a která vydala takzvaný prvopis maturitního vysvědčení. Ideální je kontaktovat ředitele či jeho zástupce, sdělit mu svou žádost a dodat jméno, bydliště a rok ukončení studia, aby se mu v archivu dobře hledalo.

Co když škola neexistuje?

Nikde není psáno, že škola, na které jste studovali, ještě stále existuje. Zvlášť pokud to je už desítky let zpátky. Pokud tedy zjistíte, že vaše škola už není, co dělat? V ideálním případě najděte nástupnickou školu, tedy školu, která převzala tu vaši zaniklou a ukládá i její dokumenty. Jak takovou školu najít? Pokud vaše škola zanikla po roce 1996, poradí vám na oddělení rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, případně nás navedou na správnou cestu. Pokud se nástupnickou školu podaří nalézt, postup je pak stejný. Jenže můžete zjistit, že žádná nástupnická škola není. Což ale také není konečná. Všechny podobné dokumenty se totiž musejí ze zákona ukládat a schovávat po dobu 45 let. Takže když nejsou ve škole, ukládá je archiv.

Jak najít archiv?

Stejnopis maturitního vysvědčení vám mohou vydat ve státním okresním archivu. Musíte tedy vyhledat ten, do jehož okresu vaše bývalá škola spadala. Jestli si nejste jisti, kde archiv hledat, obraťte se nejprve na Národní archiv, kde vám poradí. Pak už stačí do příslušné instituce jen poslat vaši žádost, a to včetně osobních údajů – jména, data narození, bydliště, roku ukončení studia. Stejně tak nezapomeňte napsat název a adresu školy, kterou hledáte. Podstatné je ale myslet na to, že veškeré tyto dokumenty se archivují jen po dobu zmíněných 45 let, pak se skartují. Po uplynutí této lhůty vám už nikdo nepomůže.

Poplatky

Za vydání stejnopisu maturitního vysvědčení se samozřejmě platí. Ale nejde o žádnou horentní sumu, ve Školském zákoně je ukotveno, že poplatek za tuto službu musí být odpovídající náročnosti a nesmí přesáhnout 100 korun.

Další články z rubriky

Štítky: , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.