Nezáleží na tom, jestli žák chodí na soukromou školu či veřejnou, jestli je na základní či střední škole, jestli odchází z vyučování na jednu hodinu nebo jestli chybí několik dní či týdnů – vždy zkrátka musí třídnímu učiteli donést omluvenku.

Pokud o nepřítomnosti víte předem, dodejte do školy omluvenku s předstihem.

Možná vám omluvenka do školy připadá jako samozřejmost a nikdy jste příliš neřešili její formality či to, jak má vypadat. Přesto je vhodné vědět o tomto tématu něco víc, zvlášť pokud je vaše dítě ještě školou povinné. Pokud totiž omlouvání zanedbáte a omluvenku do školy nedodáte včas, může mít váš potomek rázem několik neomluvených hodin, což se pak řeší s výchovnou komisí a v nejzazším případě i s pracovníky sociálky a Policií ČR.

Kdy omlouvat

Omlouvá s každá, byť sebekratší nepřítomnost žáka. Pokud je žák nemocný nebo se do školy nedostaví z jakéhokoliv jiného důvodu, je třeba tuto skutečnost co nejdříve oznámit třídnímu učiteli, případně řediteli školy. Obvykle stačí telefonické oznámení, a to nejpozději do tří dnů, a poté donesení písemné omluvenky s uvedeným důvodem předchozí nepřítomnosti. Někdy ale rodiče předem vědí, že jejich dítě do školy nepřijde, případně bude odcházet v průběhu vyučování. V takovém případě je třeba doručit do školy omluvenku předem, aby učitelé byli obeznámeni s důvody nepřítomnosti žáka. Jak taková omluvenka vypadá, co na ni napsat a na co nezapomenout?

Mimořádné uvolnění z výuky

Pokud žák musí odejít z výuky, je třeba to oznámit učiteli formou písemné omluvenky, a to předem (aby bylo zřejmé, že dítě nejde „za školu“). Pokud jde jen o jednu vyučovací hodinu, stačí omluvenku předat dotyčnému učiteli, na delší dobu nepřítomnost omlouvá výhradně třídní učitel. Omluvenka může být napsána v omluvném listu žáka, případně ji můžete na počítači či rukou napsat na zvláštní list papíru. Může vypadat například takto:

Omlouvám svého syna/dceru XY dne XX.YY. 2018, kdy odejde z vyučování v XY hodin, a to z důvodu ….. (zde vypište důvod opuštění školní budovy, např. návštěva lékaře).

Dítě si osobně vyzvednu ve škole. (případně: Dítě ze školy odejde samo).

Dne XX.YY. 2018    Podpis zákonného zástupce

Dlouhodobé uvolnění

Je možné, že své dítě potřebujete omluvit na delší dobu než pár hodin či jeden den. I v tom případě je vhodné oznámit to předem třídnímu učiteli, a to ideální taktéž písemně na zvláštním listu papíru (některé školy tolerují i telefonickou omluvenku či omluvu e-mailem, ale vhodnější je písemná forma). Důvody uvolnění musí uznat třídní učitel jako oprávněné, aby vaší žádosti vyhověl. Tato omluvenka se podává například z důvodu odjezdu na dovolenou, na ozdravný pobyt a podobně. Může vypadat třeba takto:

Žádám o uvolnění svého syna/dcery XY z výuky v době od XX.YY. 2018 do XX.YY. 2018, a to z důvodu …… (zde uveďte konkrétní důvod nepřítomnosti).

Dne XX.YY. 2018       Podpis zákonného zástupce

(Do omluvenky můžete uvést ještě například i toto: „Jsem si vědom/a možných důsledků absence a dohlédnu na to, aby si můj syn /má dcera/ po návratu do školy doplnil/a zameškanou látku.“)

Další články z rubriky

Štítky: ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.