Dostaneme-li obálku s červeným pruhem, většinou se už předem děsíme, co se děje. V myslích lidí je tato barva obálky spojena s nepříjemnostmi – psaním od soudu, policie či exekutora. Ale nemusí tomu tak být, i když svůj podstatný význam tento pruh samozřejmě má.

Obálka s červeným pruhem značí závažný obsah.

Obálka s červeným pruhem je takzvaná dodejková obálka. Což znamená, že její součástí je tedy takzvaná dodejka, neboli lístek, který se po převzetí zásilky adresátem a podepsáním právě této dodejky, vrací odesilateli. A to proto, aby tento odesilatel měl jisotu, že zásilka v pořádku dorazila a byla převzata.

Sdělení orgánů

Právě proto, že je součástí obálky s červeným pruhem dodejka, využívají ji nejčastěji orgány státní správy (policie, soudy atp.), aby byly informovány o doručení zásilky. Obvykle jde o dopis se závažným obsahem, který by si dotyčný měl převzít. Není většinou důvod nepřebírat ho, nemusí jít hned o příkaz k exekuci.

Předání do vlastních rukou

Podstatné ale je, že tuto obálku smí převzít pouze adresát, nelze ji vydat nikomu jinému, a to ani na základě plné moci. Pokud adresát není zastižen na uvedené adrese, dostane do schránky oznámení o uložení dopisu na poště. Tam je ze zákona uložen po dobu 15 dnů, pak se vrací odesilateli. Převzít si ho můžete na základě předložení občanského průkazu a proti podpisu na již zmiňovanou dodejku.

Obálka je k dostání

I když obálku s červeným pruhem posílají většinou státní instituce a jiné orgány, použít ji může teoreticky kdokoliv. Dá se běžně koupit v papírnictví nebo na poště – a pokud chcete mít jistotu, že adresát vaše psaní osobně převzal, je toto ideální způsob doručování. Na poště přitom za poslání neplatíte nic navíc. A kromě toho můžete zařídit, aby po uplynutí lhůty 15 dnů nebyla obálka vrácena vám, ale byla adresátovi jednoduše doručena do schránky – stačí do levého horního rohu připsat poznámku „Nevracet, vložit do schránky“.

Další typy obálek

Obálka s červeným pruhem působí na lidi nejvýstražněji, ale není jediná, která se používá. Existují ještě obálky se zeleným, fialovým, modrým a žlutým pruhem. Každá z nich je přitom v něčem specifická:

  • Obálku se zeleným pruhem využívají veřejné instituce, je určena do vlastních rukou adresáta, součástí je dodejka. Pokud není převzata, je jedenáctého dne vhozena do schránky a považována tím za doručenou.
  • Obálku s modrým pruhem využívají většinou veřejné orgány a jde o informační psaní, které nemá takovou důležitost. Součástí je dodejka, převzít obálku může ale i jiný člověk než jen adresát (manžel, potomek, rodič).
  • Obálka s fialovým pruhem se využívá pro dluhové inkaso obyvatelstva (DINO), takže v ní naleznete informace o tom, komu a kolik peněz dlužíte.
  • Obálka se žlutým pruhem je takzvaná PIN zásilka a obsahuje přístupové údaje k datovým schránkám právnických osob.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.