Co je jednou dáno pracovní smlouvou, to by nemělo být nikdy měněno, rozhodně ne bez oboustranného souhlasu zaměstnance i zaměstnavatele. Ale existují výjimečné případy, kdy lze smluvenou práci zrušit a převést zaměstnance na jinou práci, a to klidně i bez jeho souhlasu. Vše ale musí být podle Zákoníku práce.

Přeřazení zaměstnance je možné jen podle důvodů uvedených v Zákoníku práce.

Zaměstnanec může být svým chlebodárcem přeřazen na jinou pracovní pozici, případně mu může být dána jiná náplň práce, a to aniž by zaměstnavatel potřeboval jeho podpis či souhlas. Převedení je přitom buď povinné, nebo možné. Podívejme se proto na obě možnosti podrobněji, aby každý zaměstnanec měl jistotu, jestli ho mohou či nemohou přeřadit jinam.

Povinné převedení

Zaměstnavatel vás může převést na jinou práci, pokud:

  • dlouhodobě ztratíte způsobilost k výkonu své práce, a to ze zdravotních důvodů
  • nemůžete svou práci dál vykonávat kvůli úrazu či nemoci z povolání
  • jste těhotná, kojící žena nebo matka do devátého měsíce po narození svého dítěte a vykonáváte práci, kterou byste vykonávat neměla, protože vás ohrožuje
  • jste kvůli infekci ohrožením pro ostatní lidi i celou veřejnost
  • o vašem přeřazení na jinou práci rozhodne pravomocně soud nebo některý státní orgán
  • pracujete na nočních směnách, ale lékař vyhodnotí, že pro noční práci nejste způsobilí
  • o to požádáte jako těhotná, kojící žena nebo matka dítěte do devátého měsíce věku, přičemž vykonáváte práci v noci

Možné přeřazení

Existují i další důvody, proč může zaměstnavatel bez předchozího souhlasu zaměstnance zvolit svému pracovníkovi jinou pozici i náplň práce. Tyto možné důvody jsou také pevně zakotveny v Zákoníku práce a jedná se o tyto tři základní situace:

  • pokud zaměstnanec dostane výpověď kvůli svým neuspokojivým pracovním výsledkům nebo kvůli nespokojenosti zaměstnavatele, tedy z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g)
  • pokud je proti zaměstnanci zahájeno či vedeno trestní řízení, které souvisí s jeho prací (například způsobil škodu na majetku svého zaměstnavatele nebo ho jinak poškodil)
  • pokud na maximálně 30 dní v roce ztratí předpoklady pro výkon své práce, ale pozbytí těchto předpokladů musí být přesně stanoveno zvláštními předpisy

Kdy není přeřazení možné

Může se stát, že vás zaměstnavatel chce povinně z výše zmiňovaných důvodů přeřadit na jinou pozici, ale nemůže. A to obvykle z důvodu, že pro vás jinou práci nemá. V tu chvíli už jde o to, že zaměstnavatel nedokáže splnit svou povinnost uloženou mu Zákoníkem práce. Zaměstanci v tom případě musí ztrátu vynahradit finančně, a to vyplacením průměrného měsíčního výdělku. A pokud se situace nezmění, musí zaměstnanci dát výpověď, a to podle ust. § 52 písm. e) Zákoníku práce.

Přeložit místo se nesmí

Dosud jsme popisovali akorát přeřazení zaměstnance na jinou pracovní pozici nebo změnu jeho pracovní náplně. Může se ovšem stát, že vás zaměstnavatel bude chtít přeložit na jiné místo výkonu práce. To ale nesmí, rozhodně ne bez vašeho jasného souhlasu.

Další články z rubriky

Štítky: , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.