Většina z nás zná pojem ošetřovné, což je sociální dávka, kterou můžeme pobírat, pokud pečujeme o nemocnou osobu blízkou. V podstatě to ale znamená, že musíme doma zůstat na takzvaný paragraf. A tento paragraf můžeme dostat buď na naše dítě, nebo i na manželku, manžela či dalšího příslušníka domácnosti.

Ošetřovné můžete pobírat maximálně devět kalendářních dnů.

Podívejme se podrobně na to, co tento termín znamená, co to pro nás obnáší, kdy ho můžeme a kdy nemůžeme využít, kolik peněz nám přinese a na jak dlouho je uplatnitelný.

Na osobu blízkou

Tématem tohoto článku je „paragraf na manželku“, tedy situace, kdy manželka onemocní, případně utrpí úraz, takže o ni manžel musí pečovat, protože sama se o sebe není schopna postarat. To, zda je toto nutné, určuje ošetřující lékař nemocné. Pokud uzná, že potřebuje něčí péči, vystaví kromě klasické neschopenky i tiskopis nazývaný „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péči)“. Tento dokument lékař předvyplní, doplní ho manžel a odevzdá ho svému zaměstnavateli. Tím mu vzniká nárok na ošetřovné, a to po dobu maximálně devíti kalendářních dnů (tedy ne pracovních dnů, ale všech dnů v měsíci). Podstatné je, že takto ošetřovat nemusíte jen partnera, ale jakéhokoliv člena domácnosti, který to potřebuje a trvale s vámi žije. Ošetřovné můžete pobírat i na manželku, která je s dítětem na rodičovské či mateřské dovolené, což mnoho lidí neví, ale je to logické.

Prodloužení nelze

Stává se, že státem daných maximálně devět dní nestačí. S tím už se ale nedá nic dělat, protože zákon jasně určuje, že paragraf nelze prodloužit, tedy ne na stejnou diagnózu – muselo by se jednat o jiné onemocnění. Pokud tedy osoba blízká potřebuje ošetřování déle, jste nuceni vzít si dovolenou, případně se v práci domluvit na placeném či neplaceném volnu a podobně.

Výše ošetřovného

Kromě toho, že nemocný od třetího dne pobírá nemocenskou, dostáváte na něj i vy jako pečující osoba „ošetřovné“, tedy sociální dávku, kterou vyplácí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Dávka se vyplácí už od prvního dne ošetřování a dostanete ji v dalším měsíci (respektive zaměstnavatel nejprve příslušnému úřadu musí odevzdat váš tiskopis). Výše dávky závisí na vaší hrubé mzdě, nikoliv na délce ošetřování. Nečekejte ale, že dostanete od státu spoustu peněz, dávka příliš vysoká není. Pokud je vaše hrubá měsíční mzda 20 000 Kč, dostanete 356 korun na den. Pokud pobíráte 25 000 Kč hrubého, dostanete od státu 444 korun na den. Při mzdě 15 000 Kč hrubého vám stát vyplatí dávku 267 Kč na den.

Zaměstnavatel nesmí odmítnout

Podstatné je, že pokud musíte v práci uplatnit paragraf na manželku, dítě či jiného člena domácnosti, zaměstnavatel to nesmí odmítnout. A to i kdybyste je měli ošetřovat každý měsíc. Jisté ale je, že to vaše nadřízené nebude nijak těšit, takže se nevyplatí zneužívat toho. I když pravdou je, že ke zneužívání této dávky zase tak často nedochází a nejčastěji ji využívají právě matky malých dětí, o které musejí při nemoci pečovat.

Nárok nemá OSVČ

Smutným faktem na závěr je, že na tuto dávku má nárok jen někdo. Osoba samostatně výdělečně činná ji využít nemůže, a to ani když si platí nemocenské pojištění. Stejně tak na tuto dávku nedosáhne zaměstnanec, který nepracuje na plný úvazek, ani člověk zaměstnaný na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti.

Další články z rubriky

Štítky: ,
  1. Daniel H. says:

    Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, jak je to s paragrafem na manželku. Já jsem státní zaměstnanec. Vím, že my to máme trošku jinak ty podmínky…

    Díky Daniel H.

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.