Neplacené volno je pojmem, nad jehož obsahem mnoho lidí tápe. Sice chápeme, že když si ho v práci vezmeme, nejsme v jeho průběhu zaměstnavatelem placení, ale už často nevíme, za jakých podmínek si ho vzít můžeme, jestli na něj máme nějaký zákonný nárok a jestli ho může zaměstnavatel odmítnout. Jak to tedy je?

Neplacené volno často využívají ženy po rodičovské dovolené.

Neplaceného volna jsou dva druhy – neplacené volno, na které máte ze zákona nárok, a pak neplacené volno, se kterým musí souhlasit váš nadřízený, potažmo zaměstnavatel (a ten souhlasit nemusí). Podívejme se proto podrobněji, kdy o které můžete žádat, jaké z toho pro vás plynou výhody a jaké naopak nevýhody.

Neplacené volno v zákoníku práce

Volno tohoto typu můžete dostat ze zákona, tedy můžete využít důvody uvedené v § 199/1 zákoníku práce. Tam je jasně psáno, že neplacené volno můžete dostat (a zaměstnavatel vám ho musí povolit), pokud se vyskytnou důležité osobní překážky ve vaší práci. To může být například svatba (vaše nebo v rámci rodiny), pohřeb (příbuzného), narození dítěte. Volno můžete dostat i na stěhování. Stejně tak pokud jste členem zastupitelestva vaší obce, musí vám zaměstnavatel umožnit účastnit se zasedání.

Neplacené volno na žádost

Neplacené volno můžete dostat takřka kdykoliv, stačí jen požádat o něj zaměstnavatele. Není to totiž dovolená (ta je placená). Stačí, aby zaměstnavatel souhlasil a volno vám na daný počet dní, týdnů či měsíců udělil. Většina lidí ho čerpá v případě, že mají vážné osobní problémy, které potřebují urychleně řešit, ale kvůli svému zaměstnání na to nemají čas – a nemají zároveň tolik dovolené, aby pokryla potřebný čas řešení potíží. Ideální je sepsat o neplaceném volnu písemnou dohodu, i když teoreticky stačí ústní domluva.

Ženy po rodičovské či rozvod

Důvodů pro čerpání neplaceného volna je nespočet. Nejčastěji této možnosti využívají ženy, jimž končí rodičovská dovolená, ale jejichž dítě ještě nemůže nastoupit do školky. Proto se se zaměstnavatelem dohodnou na několika týdnech či měsících neplaceného volna. Stejně tak se žádá o neplacené volno například pokud řešíte rozvod či další osobní záležitosti.

Zdravotní a sociální pojištění

Neplacené volno má hned řadu nevýhod. V první řadě, jak již plyne z jeho názvu, nedostáváte v jeho průběhu žádné peníze od zaměstnavatele, což ale znamená, že nemusíte platit ani daň z příjmu. Na druhou stranu si ovšem při jeho čerpání můžete přivydělávat na různých brigádách pro jiné zaměstnavatele a nikdo vám to nemůže zakázat. Nevýhodou neplaceného volna je také to, že sice nemusíte platit sociální pojištění, ale to zdravotní už ano. Pokud ho za vás tedy nehradí stát, musíte zajtí na svou zdravotní pojišťovnu a vše si tam vyřídit.

Krácení penze

Značnou nevýhodou je také to, že doba neplaceného volna se nepočítá do doby pojištění, která je potřebná pro výpočet starobního či invalidního důchodu. Je to logické, protože si v tomto období neplatíte sociální pojištění. Ale pokud je toto volno dlouhodobějšího charakteru, můžete to v důchodovém věku silně pocítit.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.