Každý zaměstnanec má právo v pracovní době navštívit lékaře a zaměstnavatel mu v tom nesmí bránit. Má to ovšem své podmínky, které je třeba oboustranně dodržovat a které jsou z velké části dokonce uzákoněny. Takže pokud zaměstnavatel odmítne pracovníka pustit nebo mu nechce čas strávený u lékaře proplatit, zahrává si se zákonem.

Na propustku k lékaři máte nárok, a to za všech okolností.

V první řadě je nutno říci, že lidé by měli k lékaři chodit mimo svou pracovní dobu. Pakliže to ale není možné, protože lékař například ordinuje jen dopoledne, mají nárok vyžádat si od zaměstnavatele takzvanou propustku k lékaři. Většinou jde o papírový lístek, na který pracovník musí vyplnit své jméno, datum a čas návštěvy lékaře, případně další údaje. Tuto propustku mu pak lékař potvrdí svým razítkem a podpisem, načež ji pracovník odevzdá zaměstnavateli, aby bylo zřejmé, že skutečně byl u lékaře a ne někde jinde. Zároveň by měl pracovník zaměstnavatele upozornit určitý čas dopředu, že návštěvu lékaře plánuje. Nemusí mu ale sdělovat, k jakému lékaři a proč jde, to je čistě soukromá informace – a i kdyby zaměstnavatel lékaři následně zavolal, ten mu to nesmí prozradit.

Doba nezbytně nutná

Je propustka k lékaři nějak časově omezena? To je problém, s nímž se potýká velká většina zaměstnavatelů a zaměstnanců – někde totiž propustky omezují třeba jen na dvě hodiny či půl pracovní doby. Ale to je protizákonné. V ust. § 199 zákoníku práce se jasně píše, že propustka platí na nezbytně nutnou dobu. Někdo vyšetření zvládne během hodiny, jindy je třeba navštívit okamžitě dalšího specialistu a vše se může protáhnout na několik hodin i dní. Zároveň ale platí, že zaměstnanec by měl navštívit zdravotnické zařízení, které je nejblíže jeho bydlišti nebo pracovišti. Pokud půjde jinam, zaměstnavatel mu může proplatit jen tu dobu, kterou by jinak strávil na tomto pracovišti.

Propustka i pro rodinu

Propustku k lékaři si můžete vyžádat i v případě, že k němu potřebujete doprovodit své dítě. Ale nejen to. Zaměstnavatel vám ji musí dát, i pokud doprovázíte jiného rodinného příslušníka (manžela/manželku, druha, prarodiče či rodiče). Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. jde totiž o takzvanou důležitou osobní překážku v práci, na kterou můžete nejen čerpat volno, ale náleží vám i náhrada mzdy.

Jak často?

Musíte-li k lékaři docházet z nějakého důvodu i několikrát týdně a zároveň tak nemůžete činit mimo svou pracovní dobu, musí vám zaměstnavatel propustku vždy poskytnout. Nemůže ji odmítnout ani by vám neměl ničím vyhrožovat, stejně jako vás nesmí nutit brát si dovolenou, abyste se k lékaři dostali. Podle zákona je totiž dovolená určena k zotavení a odpočinku, nikoliv k návštěvám zdravotnických zařízení. Časté braní propustek nesmí být ani důvodem k výpovědi. Nicméně lze očekávat, že pokud se zaměstnavatel jednou rozhodne k propouštění, raději přijde o člověka, který je často u lékařů, než o toho, který k nim chodí výjimečně.

Další články z rubriky

Štítky: , ,
  1. Petr says:

    Dobrý den,
    můj dotaz směřuje k uvolnění k lékaři v pracovní době tkzv. (propustce).Z důvodu ordinačních hodin lékaře,se nemohu dostavit jinak nežli v průběhu pracovní doby. Zaměstnavatel mi však propustku vystaví pouze na dobu určitou a to na čtyři hodiny.Jelikož ale tato doba je naprosto nepostačující vzhledem k ošetření, raději si vždy musím vzít dovolenku i když vím, k čemu a k jakému účelu dovolená vlastně slouží.Proto se chci zeptat,na jakou dobu mám ze zákona na propustku právo a nárok.( nejadná se o praktického lékaře, nýbrž o dosti problémový zákrok u stomatologa )Děkuji.

  2. Petr says:

    Dobry den mám dotaz, měl jsem propustku od 9ti a šel jsem ke dvoum lékařům. Při předjíždění mezi lékaři jsem si vizvednul jídlo poněvadž bych to nestihl a přestávce a zaměstnavatel mi z tohoto důvodu propustku neproplatil je to možné?

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.