Často se operuje s termíny „stará“ dovolená a „nová“ dovolená. Faktem však je, že správně byste ve většině případů žádnou „starou“ dovolenou mít neměli, protože dovolená by se měla vyčerpat v daném roce a nepřevádět na ten další. Někdy to ovšem lze.

Dovolenou lze převést do dalšího roku, ale jen za určitých podmínek.

Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na čtyři týdny dovolené za jeden kalendářní rok. Státní zaměstnanci mají týdnů pět, pedagogové dokonce osm. Někteří zaměstnavatelé nabízejí zaměstnancům jako benefit týden dovolené navíc, což je samozřejmě možné.

Dovolenou si musíte vyčerpat během daného roku, tedy mezi lednem a prosincem. Čerpání vám může nařídit zaměstnavatel, případně si termíny můžete zvolit sami, ale platí, že alespoň jednou byste měli mít dovolenou v délce alespoň 14 dnů v kuse, abyste si náležitě odpočinuli. Ale jako vždy, i tady záleží na vaší dohodě se zaměstnavatelem.

Převod dovolené

Může se stát, že si dovolenou v daném roce nevyberete, protože to buď nestihnete, nebo zkrátka nechcete. Rozhodně platí, že tuto starou dovolenou vám zaměstnavatel v novém roce neproplatí (to se dělá, jen pokud ukončujete pracovní poměr a nechcete si dovolenou vybírat). Dovolenou lze do dalšího kalendářního roku převést jen z důvodů, o kterých se výslovně píše v Zákoníku práce. Tedy když jste si ji nestihli vybrat kvůli:

  • čerpání mateřské dovolené
  • čerpání rodičovské dovolené
  • neschopnosti práce (nemoc, úraz a podobně)

Z jiných důvodů by správně neměla být nevyčerpaná dovolená převáděna a měla by vám propadnout – ale pokud se se zaměstnavatelem dohodnete, že převod možný je, nic mu nebrání. Tedy až na to, že zaměstnavteli za to hrozí poměrně vysoká pokuta.

Výběr staré dovolené

Starou dovolenou si můžete vybrat během následujícího kalendářního roku. Do poloviny roku je to právo zaměstnavatele, který vám může určit termín výběru této staré dovolené. V tom případě vám zvolený termín musí oznámit alespoň čtrnáct dní předem a písemně. Pokud to neudělá, můžete mu ve druhé polovině roku (po 1. červenci) sami oznámit, kdy si tuto dovolenou chcete vybrat. Ale ideální je oboustranná dohoda.

Zkrácení dovolené

Stejně jako vám může zaměstnavatel dovolenou přikázat, může vám ji i zakázat – například proto, že v daném termínu už má ohlášenou dovolenou jiný zaměstnanec a podnik by tak nebyl provozuschopný (to se týká aktuální i staré dovolené).

Stejně tak vám dovolenou může zkrátit, ale jen z důvodů uvedených v zákoně. Udělat to může ale pouze v tom roce, v němž důvody ke zkrácení vznikly, nikoliv v roce následujícím (staré dovolené čerpané v dalším roce by se to tedy nikdy týkat nemělo a můžete se proti jejímu zkrácení bránit). Nikdo vám nemůže ovšem dovolenou vzít kompletně, zaměstnanci se ze zákona musí ponechat alespoň 14 dní dovolené. A důvody pro zkrácení? Jsou to především tyto dva:

  • z důvodu neomluvené absence lze dovolenou krátit za každý den absence o 1 až 3 dny
  • z důvodu dlouhodobé nemoci lze dovolenou krátit o její 1/12 za prvních 100 dní nemoci, případně lze dále krátit o 1/12 za každých následujících 21 pracovních dní

Další články z rubriky

Štítky: ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.