Úřad práce má řadu různých funkcí a neslouží jen k tomu, aby nám pomohl najít nové zaměstnání. Většina z nás na něm byla alespoň jednou v životě přihlášena. Ale mnozí možná váhají nad tím, jak se z Úřadu práce dá zase odhlásit.

Úřad práce se snaží najít vám vhodné zaměstnání.

Pokud se chcete na Úřad práce přihlásit, není jednodušší cesty než zajít na nejbližší pobočku, pod kterou dle svého trvalého bydliště spadáte, a vše na místě vyřešit. Na Úřadě práce jsou v evidenci vedeni nejen ti, kteří nemají zaměstnání a snaží se nějaké sehnat, ale jsou zde i žadatelé o nejrůznější sociální dávky či ženy na rodičovské dovolené. Pokud spolupráce s úřadem funguje, je vše ideální. Jenže jednoho dne se můžete rozhodnout, že už v evidenci úřadu být nechcete. Z jakých důvodů můžete odejít? A z jakých důvodů vás může Úřad práce ze své evidence vyškrtnout sám?

Odhlášení z evidence

Dokud jste na Úřadu práce, musíte dodržovat určité podmínky – zvlášť pokud úřad využíváte, aby vám pomohl najít nové zaměstnání a aby za vás prozatím platil pojistné. A stejně tak jsou zde jasně daná pravidla, kdy a proč můžete požádat o vyškrtnutí z evidence. V první řadě se samozřejmě můžete nechat vyškrtnout z vlastního rozhodnutí, protože už na Úřadě práce prostě být nechcete – ať už z jakéhokoliv důvodu (nikdo vás nemůže nutit být na Úřadu práce a nikdo vás nebude přemlouvat, ale počítejte s tím, že jako nezaměstnaní budete muset pojistné platit sami a budete zcela bez příjmů). Toto rozhodnutí musíte úřadu doručit písemnou formou. A kdy jindy se ještě můžete (či musíte) nechat vyškrtnout? Pokud

 • nastoupíte do nového zaměstnání (což musíte Úřadu práce oznámit do osmi kalendářních dnů)
 • nastoupíte do výkonu trestu ve vězení
 • nastoupíte do výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence
 • dojde ke zrušení platnosti vaší modré karty
 • zemřete

Vyškrtnutí z evidence

Zatímco vy sami můžete o vyškrtnutí z evidence požádat kdykoliv a takřka z jakéhokoliv důvodu, Úřad práce má jasně daná pravidla, kdy vás sám z evidence uchazečů o zaměstnání vyškrtne. Stanete se to, když

 • neoznámíte, že už jste zaměstnaní
 • nelegálně pracujete
 • neoznámíte, proč jste se na úřad nedostavili ve smluveném temínu (lze to udělat osobně či písemně, a to nejpozději do osmi kalendářních dnů od promeškaného termínu)
 • neoznámíte, proč neplníte své povinnosti uložené vám úřadem (například z důvodu nemoci, úrazu atp., je třeba doložit to potvrzením od lékaře, a to hned v den ošetření či vyšetření)
 • nedodáte Úřadu práce potvrzení, proč nejste schopni plnit své povinnosti (je nutné udělat to do osmi kalendářních dnů)
 • zrušíte souhlas se zpracováním osobních údajů
 • odmítnete zaměstnání, které vám na Úřadu práce vybrali
 • nenastoupíte na rekvalifikaci, kterou jste si s úřadem sjednali
 • odmítnete absolvovat požadované lékařské vyšetření
 • odmítnete spolupracovat s Úřadem práce

Další články z rubriky

Štítky: , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.