Ztráta blízkého člověka, ať už příbuzného nebo přítele, je vždycky smutnou záležitostí. Kromě toho vás ale jako pozůstalého čeká spousta zařizování a povinností, stejně jako vynakládání nemalých nákladů na pohřeb. Ať už jste ale přišli o kohokoliv, možná přemýšlíte nad tím, jak je to s nárokem na volno na pohřeb. My vám to povíme.

Volno můžete dostat nejen na pohřeb, ale i na jeho zařizování.

Rozhodně to nefunguje tak, že ať jdete na pohřeb kohokoliv, dostanete na to v práci automaticky volno. Jsou ale jasně, tedy zákonem, dané případy, kdy máte nárok na placené volno, které vám váš zaměstnavatel musí poskytnout. A netýká se to zdaleka jen pohřbů – na placené volno máte nárok i v mnoha jiných případech (svatba, stěhování, narození potomka a podobně).

Placené volno není dovolená

V první řadě si upřesněme, že placené volno není totéž co dovolená. Tu si v takových případech čerpat nemusíte (jistě, pokud jdete na pohřeb známého a ne člena rodiny, pak si musíte vzít dovolenou).

Volno na zařizování pohřbu

Pokud došlo k úmrtí ve vaší rodině, máte nárok na placené volno. V případě, že zařizujete pohřeb, máte ze zákona nárok na jeden až dva dny volna, kdy vám musí být plně nahrazena mzda. Abyste byli zařizovatelem pohřbu a měli na placené volno nárok, musíte však být jasně uvedeni v objednávce u pohřební služby (abyste svou činnost mohli doložit zaměstnavateli). Počet dnů volna si nemůžete sami vybrat, záleží na tom, kdo vám zemřel:

  • v případě úmrtí manžela, druha či dítěte máte nárok na dva dny volna
  • v případě úmrtí někoho z rodičů, sourozenců, případně i úmrtí sourozence vašeho partnera/manžela, máte nárok na jeden den volna
  • v případě úmrtí vnuka či prarodiče můžete dostat volno pouze na samotný pohřeb, nikoliv na jeho organizování

Samozřejmostí je, že v případě úmrtí v rodině dostanete placené volno na den, kdy se koná pohřeb. Zajímavostí je, že placené volno na den pohřbu si ze zákona mohou vzít i bývalí kolegové zesnulého. Tito spoluzaměstnanci ale mohou jít na pohřeb jen po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem, případně po spoludohodě s odbory. Naopak vykonavatel pozůstalosti si placené volno vybrat nemůže – samozřejmě volno na pohřeb dostat může, ale nikdo mu ho neproplatí.

Zaměstnavatel vám musí umožnit opustit práci a nahradit vám ušlou mzdu vypočtenou z průměru vaší běžné mzdy. Nesmí po vás chtít, abyste si zameškané hodiny nějak napracovali. A slušného zaměstnavatele by to ani nemělo napadnout.

Potvrzení o účasti

Abyste v práci dokázali, že jste skutečně byli na pohřbu, musíte zaměstnavateli doložit potvrzení o účasti. To vám na požádání vystaví v daném pohřebním ústavu. Pokud vám zaměstnavatel dělá problémy a nechce vám placené volno na pohřeb poskytnout, případně se zdráhá nahradit vám ušlou mzdu, můžete se opřít o Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a také o v nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Tam jsou vyjmenovány konkrétní osobní překážky v práci, při nichž máte nárok na placené volno.

Další články z rubriky

Štítky: ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.