Úřad práce má jeden hlavní účel – sehnat nové zaměstnání těm, kteří ho potřebují a chtějí. Kdo se na Úřad práce přihlásí, má ale zároveň celou řadu povinností. A jednou z nich je i dbát na takzvanou doporučenku, díky níž vám Úřad práce nabízí vhodné zaměstnání.

Za odmítnutí zaměstnání z doporučenky hrozí sankce.

Na Úřad práce, respektive do evidence uchazečů o zaměstnání, se může přihlásit téměř kdokoliv. Výjimkou jsou ženy na rodičovské a mateřské dovolené, studenti, lidé pracující nelegálně (pokud úřad nelegální práci odhalí, zájemce vyškrtne ze své evidence), lidé ve starobním důchodu a podobně. Všichni ostatní, kdo nemají zaměstnání, mohou na úřadě, pod který dle svého místa trvalého bydliště spadají, požádat o pomoc.

Výhodou je, že Úřad práce za vás po nějaký čas platí zdravotní a sociální pojištění. A navíc se vám nejen snaží najít nové zaměstnání, ale nabídne vám například i rekvalifikaci, případně má další portfolio zajímavých služeb. O nich se zde ovšem rozepisovat nebudeme, protože nás zajímá právě doporučenka z Úřadu práce a zda ji lze odmítnout.

Zákon o zaměstnanosti

Úřad práce musí každému člověku v evidenci najít nové zaměstnání (tedy pokud je to samozřejmě možné). Řídí se to přitom jasně danými pravidly, které jsou popsány v § 20, odstavci 1 zákona o zaměstnanosti. Podle nich vhodné zaměstnání musí splňovat tyto čtyři podmínky:

  • musí zakládat povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění
  • délka pracovní doby je nejméně 80 procent stanovené týdenní pracovní doby
  • musí být sjednáno na dobu neurčitou (případně na dobu určitou delší než 3 měsíce)
  • musí odpovídat zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání

Doporučenka

Pokud na Úřadě práce najdou zaměstnání, o němž si myslí, že odpovídá vašim předpokladům a schopnostem, nabídnou vám ho, a to formou takzvané doporučenky. Vaší povinností je zkontaktovat daného zaměstnavatele a o místo se u něj hlásit. A v ideálním případě ho přijmout. Jenže se může stát, že i když o práci stojíte, daná pozice vám z nějakého důvodu nevyhovujete a nechcete na ni nastoupit. To můžete udělat pouze z vážných důvodů, jimiž se na Úřadu práce musíte obhájit. Pokud vaše důvody neuznají jako závažné, hrozí vám vyškrtnutí z evidence, a to na dobu 6 měsíců.

Vážné důvody pro odmítnutí

V zákoně o zaměstnanosti jsou jasně formulovány závažné důvody, pro něž můžete nabízené místo odmítnout, aniž by vám za to hrozila sankce ve formě vyloučení z evidence uchazečů o zaměstnání. Těmito důvody jsou:

  • nezbytná a osobní péče o dítě mladší 4 let
  • nezbytná osobní péče o osobu ve II. stupni, ve III. stupni nebo ve IV. stupni závislosti na pomoci jiného člověka, přičemž tato osoba s vámi musí trvale žít
  • docházka dítěte do předškolního zařízení, případně povinná školní docházka dítěte
  • kolize s místem výkonu nebo povahou zaměstnání druhého manžela
  • zdravotní důvody (je nutné doložit je zdravotním posudkem)
  • etické, mravní nebo náboženské důvody

Další články z rubriky

Štítky: ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.