Ať už se nám to líbí nebo ne, placení sociálního pojištění je v České republice povinné. A pokud tuto povinnost budete vy nebo váš zaměstnavatel zanedbávat, hrozí vám nejen sankce, ale můžete přijít i o nárok na nemocenskou, mateřskou, nebo dokonce o starobní důchod.

Pokud na sociální pojištění nemáte, můžete dostat splátkový kalendář.

Do placení sociálního pojištění se přirozeně nikomu z nás příliš nechce. Stačí, když na výplatní pásce vidíme, kolik si stát na tomto pojištění za každý měsíc „ukousne“ z naší výplaty a leckdy se nám protočí panenky. Ale nic s tím nenaděláme. Zaměstnanci mají tu výhodu, že za ně pojistné automaticky platí zaměstnavatel, který jeho výši vypočítává vždy z aktuální mzdy za daný kalendářní měsíc. Horší je to v případě OSVČ, kdy si pojištění musíte hlídat a platit sami.

Kolik platí OSVČ

Zatímco u zaměstnance se pojistné vypočítává z měsíčního vyměřovacího základu, u OSVČ jde o částku, kterou si za daný kalendářní rok dotyčný člověk sám určí, ale nesmí to být méně než 50 procent daňového základu. Přitom platí, že pokud je tato částka nižší než zákonem stanovený nejnižší vyměřovací základ, tak OSVČ odvádí pojistné z nejnižšího vyměřovacího základu. Pojistné je přitom třeba platit každý měsíc, protože pokud tuto lhůtu promeškáte, stáváte se dlužníkem.

Sankce a penále

Pokud neplatíte sociální pojištění – a nezáleží na tom, zda jste OSVČ, nezaměstnaný či zda pracujete na brigádách, kde za vás zaměstnavatel nic státu neplatí – dostáváte se rázem do maléru. Pokud pojistné nezaplatíte včas nebo zaplatíte méně než máte, ČSSZ vás automaticky označkuje jako dlužníka. Nejen, že musíte pojistné doplatit, ale připočítává se vám k němu i penále, a to ve výši 0,05 procenta z dlužné částky za každý den, počínaje prvním dnem po datu splatnosti.

Penále si můžete snížit – pokud se ocitnete v tíživé finanční situaci, kdy zkrátka na pojistné nemáte, můžete osobně zajít na okresní správu sociálního zabezpečení, kde svou situaci pravdivě vyložíte a může vám být nabídnut splátkový kalendář. Jeho součástí je i to, že penále se snižuje na polovinu, tedy na 0,025 procenta za každý den. V případě, že splátkový kalendář porušíte, vůbec dlužnou částku nezaplatíte či podobně, splátkový kalendář je vám zrušen a penále stoupá na původní hodnotu 0,05 procenta z dlužné částky za každý den.

Ztráta nároků

Málokdo si uvědomuje, že pokud neplatí sociální pojištění, ztrácí tím nárok na výhody, které mu stát v případě nouze nabízí. V první řadě jde o nemocenskou – na tu máte nárok, jen pokud si platíte právě sociální (a v případě OSVČ i nemocenské) pojištění. Kdo neplatí, nedostane v době nemoci nic. Stejné je to i s mateřskou dovolenou – na tu má žena nárok jen v případě, že v předchozích dvou letech byla aspoň po 270 dnů účastna na sociálním pojištění a zároveň že v den nástupu na mateřskou dovolenou trvá její pracovní poměr (výjimkou je, pokud na mateřskou dovolenou nastoupí v ochranné lhůtě 180 dnů po skončení pracovního poměru).

Nejvýznačnější ztrátou, která je důsledkem neplacení sociálního pojištění, je ztráta nároku na starobní důchod, respektive jeho krácení a oddalování. Počty státu jsou přitom nemilosrdné – abyste měli nárok na klasický starobní důchod se vším všudy, musíte si (kromě dosažení důchodového věku) platit sociální pojištění po dobu alespoň 33 let (a v příštím roce už to bude 34 let).

Další články z rubriky

Štítky:

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.