Pakliže se bavíme o prominutí penále, většinou máme na mysli prominutí penále na zdravotním pojištění. Stejně tak ale můžete například požádat Finanční úřad o prominutí penále na nezaplacené či pozdě zaplacené dani. Jak na to, kdy je to možné a kdy naopak se žádostí neuspějete?

Penále vám může být prominuto nebo sníženo.

V první řadě si upřesněme, co penále je a jak vzniká. Obvykle jde o penále na zdravotním pojištění – jeho placení je pro všechny povinné. Za zaměstnance toto pojištění platí zaměstnavatel, za penzisty, ženy na rodičovské dovolené, studenty a podobné zase stát. Ale živnostníci, dlouhodobě nezaměstnaní a mnozí další lidé si zdravotní pojištění musejí platit sami. Pokud se s platbou opozdí, zdravotní pojišťovna to okamžitě zjistí a začne dotyčným vyměřovat penále, které činí 0,05 procenta z dlužné částky denně. Což není sice moc, ale může se to nasčítat a pak už jde o vyšší částky. V některých případech ovšem můžete požádat o prominutí penále.

Žádat musíte včas

O prominutí penále můžete žádat jen v případě, že můžete doložit nějaký relevantní důvod, proč jste se s platbami opozdili – například pobyt v nemocnici, nehoda, finanční či osobní potíže a podobně. Žádost o prominutí penále má smysl podat jen v případě, že jste již zaplatili dluh na pojistném, jinak vám penále nemůže být prominuto. Aby se jí zaměstnanci pojišťovny vůbec zabývali a měli jste šanci uspět, musíte navíc dodržet zákonné lhůty:

 • Žádost o prominutí proti penále vyměřenému platebním výměrem musíte podat do 15 dnů
 • Žádost o prominutí proti penále vyměřenému výkazem nedoplatků musíte podat do 8 dnů

Jak žádat o prominutí

Žádost o prominutí penále musíte podat písemnou formou a doručit ji na pobočku zdravotní pojišťovny buď osobně, nebo ji poslat poštou (nejlépe doporučeně). Můžete si najít vzorovou žádost (často bývá dostupná na webových stránkách zdravotních pojišťoven), nebo ji sepište podle sebe. Jak?

 • Do hlavičky vepište název a adresu pojišťovny
 • Pod ní vytučněte a zvýrazněte (například podtržením) název vaší žádosti („Žádost o prominutí penále“)
 • Dále pište jako formální dopis – začněte pozdravem, pak stručně shrňte váš problém (kdy a s jakým obsahem vám byl doručen požadavek zdravotní pojišťovny, jakou částku požaduje a pod jakým číslem jednacím jste vedeni)
 • Následně do jednoho odstavce popište, proč žádáte o prominutí penále a co vedlo k jeho vzniku
 • Pokud můžete doložit například lékařskou zprávu či jiný dokument, poznamenejte to tam a přidejte k dopisu kopii dokumentu jako přílohu
 • Na závěr napište místo a datum vzniku dopisu, plus přidejte vlastnoruční podpis

Rozhodování pojišťovny

Pokud jste žádost doručili v zákonné lhůtě, musejí se jí příslušní pracovníci zdravotní pojišťovny zabývat. Na rozhodnutí a vyrozumění odesílatele mají 30 dnů, v některých případech 60 dnů. Co je výsledkem? Penále vám může být zcela odpuštěno nebo sníženo. A nebo ho budete muset zaplatit v plné výši, protože vaše žádost nebyla uznána. Každá pojišťovna má na rozhodování o možnosti odpuštění penále vlastní vnitřní předpisy, nic není dáno zákonem.

Kdy neuspějete

Existují případy, kdy se svou žádostí stoprocentně neuspějete. Takže pokud se některý z níže uvedených týká i vás, ani si nemusíte dávat práci se sepisováním žádosti o prominutí:

 • Již několikrát jste se zpozdili s platbami pojistného a opakovaně jste v minulosti žádali o prominutí penále
 • Pokud jste podali odvolání proti doručenému platebnímu výměru, není to totéž jako žádost o prominutí penále – pojišťovna pouze přezkoumá, zda je platební výměr správný a dlužnou částku i penále bude požadovat dál
 • Dluh – pokud dlužíte na pojistném a peníze jste ještě nesplatili, penále vám nebude prominuto. Můžete požádat o splátkový kalendář, a pokud uspějete, bude se vaše penále řešit až po doplacení celé dlužné částky
 • Pozdní podání žádosti – pokud jste žádost zaslali pozdě, tedy nedodrželi jste výše uvedené zákonné lhůty, nebude se jí nikdo zabývat

Další články z rubriky

Štítky: ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.