Ne na každém pracovišti panují ideální podmínky. Pokud si nerozumíte s kolegy nebo máte pocit, že vás zaměstanvatel neoprávněně upozaďuje, stát vám s tím nepomůže. Může vám ale do firmy přijít řešit řadu jiných situací. A nejčastějším zásahem úředníků do soukromého podnikání bývá kontrola z hygieny.

Kontrola z hygieny neřeší detaily, jde jí o ochranu veřejného zdraví.

Většina podnikatelů se jí už předem děsí. Je k tomu důvod? Co vše úředníci kontrolují, jak se můžete připravit a jaké hrozí sankce?

Kontrola přichází z Krajských hygienických stanic (KHS), které fungují v každém kraji naší republiky a všechny spadají pod Ministerstvo zdravotnictví. Kontrola chodí vždy neohlášená, ale podnět k ní může podat kdokoliv a kdykoliv – ať už zaměstnanec firmy nebo občan, který má podezření na nedodržování hygienických pravidel. Úředníky přitom obvykle nezajímají banality, jako jestli máte vždy k dispozici toaletní papír a mýdlo, jejich hlavním zájmem je ochrana a podpora veřejného zdraví, takže nehodnotí jen situaci jednotlivé firmy, ale hlavně její vliv na další obyvatelstvo. Vše potřebné je o této instituci a jejích pravomocech popsáno v zákoně č. 258/2000 Sb., a hlavně v jeho § 82.

Hlavní oblasti kontroly

Krajské hygienické stanice se specializují převážně na pět základních oblastí, u nichž kontrolují dodržování pravidel. Jedná se o:

  • Ochranu zdraví při práci
  • Hygienu výživy a předmětů běžného užívání
  • Epidemiologii
  • Obecnou a komunální hygienu
  • Hygienu dětí a mladistvých

Nejčastější místa kontrol

Z výše uvedeného plyne, že kontrola z hygieny jen těžko zavítá například do knižního vydavatelství. S návštěvou úředníků naopak musejí počítat pořadatelé dětských táborů, provozovatelé restaurací, školy, školky a podobná zařízení pro děti, zdravotnická střediska, ordinace či nemocnice, výrobci pitné vody či potravin. Stejně tak hygienici kontrolují i koupaliště a do styku s nimi přicházejí také třeba výrobci či prodejci kosmetiky. Nicméně pokud dostanou podnět z jiné oblasti, přezkoumají ho a pokud je oprávněný, zváží kontrolu i tam.

Co předložit při kontrole

Pokud k vám přijde kontrola z hygieny, musíte jí umožnit prohlédnutí a prozkoumání všech vyžadovaných prostor. Právě proto, že je neohlášená, vidí skutečný stav věcí a ne nějaký předstíraný. Kromě toho může po provozovateli chtít předložit i různé doklady a oprávnění. Předně si tedy připravte výpis z živnostenského rejstříku, vhodné je mít po ruce i veškeré důležité dokumenty, které ve své firmě musíte podle zákona vždy pro takové případy mít nachystané. Často chce kontrola vidět potravinářský průkaz, který u sebe musejí mít všichni, kdo pracují s potravinami. Lidé zabývající se provozem restaurací by měli mít připraven zejména doklad HACCP a měli by také být schopni obratem doložit, odkud berou své potraviny.

Sankce

Shledá-li kontrola z hygieny, že svým podnikáním ohrožujete zdraví obyvatelstva, může vám uložit různě vysoké sankce. Výše pokuty může být až 3 000 000 korun a pokuty lze navíc ukládat opakovaně, pokud nedojde k odstranění chyb. Firma také může dostat zákaz dalšího provozování nebo dojde k omezení činnosti.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.