Dokud žijeme, obvykle neřešíme, co se s naším bankovním účtem stane po našem úmrtí. Jenže jakmile zemřeme, banka je povinna náš účet zablokovat. Kdy, jak, jaké komplikace to může způsobit a jaké možnosti k disponování mají pozůstalí a dědicové?

Jakmile zemřete, je váš bankovní účet zablokován.

Banka je ze zákona povinna zablokovat klasický bankovní účet, jakmile jeho majitel zemře. Pozůstalí jsou přitom povinni bance oznámit, že majitel účtu zemřel, aby k této blokaci mohlo dojít. Oznámení je třeba učinit co nejdříve, ideálně osobně a s úmrtním listem jako potvrzením o smrti majitele účtu. Pokud tak pozůstalí neučiní, může smrt majitele účtu bance oznámit notář, který je pověřený řešením pozůstalosti (do níž se započítává i bankovní účet), případně se bance někdy s touto zprávou ozve Česká správa sociálního zabezpečení, která například poslala zesnulému důchod či jiný typ sociální dávky, která však kvůli úmrtí nemohla být využita, a tak ji úřad požaduje vyplatit zpět.

Disponování s účtem

Pokud jste vedeni jako spolumajitelé či disponenti bankovního účtu, jehož majitel zemřel, máte určitá práva. Ale vaše práva zůstávají ve stejném rozsahu jako za majitelova života. Tedy pokud jste vedeni jako disponenti, můžete například požadovat výpis z účtu, ověřovat pohyby na účtu či různě nakládat s peněžními prostředky dle svých práv. Jako spolumajitelé to máte snazší, protože máte obvykle každý svou platební kartu k danému účtu. Takže po smrti jednoho spolumajitele dojde k zablokování jeho platební karty, ale vaše zůstane platná a účet nezablokovaný. Má to ale i své výjimky – pokud je účet zahrnut do dědického řízení, banka ho taktéž musí zablokovat, dokud nejsou určeni právoplatní dědicové.

Trvalé platby

Pokud majitel účtu za svého života neurčil disponenta ani spolumajitele účtu, bude bankovní účet zablokován. Děti zesnulého, partner ani nikdo jiný s tím nic neudělá. Pokud budete po bance žádat zrušení trvalých příkazů, neuspějete. Vše se zde řídí § 715a Obchodního zákoníku. Jediné, co může banka po smrti majitele účtu zrušit, jsou platby prokazatelně spjaté jen s jeho životem. Takže trvalé příkazy na úhradu nájemného, elektřiny, plynu a podobně zkrátka budou odcházet, dokud se v dědickém řízení neurčí nový právoplatný majitel účtu.

Možnosti dědiců

Ideálním stavem je, pokud znáte přístupové údaje k účtu zesnulého. Pokud ano, můžete si peníze z jeho účtu převést na svůj, případně zrušit trvalé příkazy, SIPO a podobně. Teprve pak bance oznámíte, že dotyčný zemřel a účet je zablokován. Pakliže přístupové údaje neznáte, musíte čekat na výsledek dědického řízení. To trvá většinou několik měsíců, po které z účtu dál budou odcházet platby určené trvalými příkazy. Jediným vaším řešením je poslat na účet zesnulého tolik peněz, aby pokryly tyto platby, protože jinak se konto dostane do minusu, platby přestanou odcházet a vy začnete dlužit (například na energiích či nájemném).

Ve chvíli, kdy jste notářem určení jako právoplatní dědicové účtu, můžete zajít do banky, účet je odblokován a vy s ním můžete normálně disponovat nebo ho zrušit. Pokud v době dědického řízení odcházely peníze tam, kam už neměly, můžete je ve spolupráci s bankou vymáhat po příjemcích peněz.

Další články z rubriky

Štítky: ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.