Tucet je další ze starých měrných jednotek, ale jako jedna z mála se mnohdy používá dodnes. Hned na úvod si řekněme, že tucet značí číslo 12. Ale to není vše, protože s tuctem se dá i dále počítat. A číslovka 12 je také dost zajímavá. Nevěříte? Dokážeme vám to.

Den má dvakrát 12 hodin, rok zase 12 měsíců.

Jak už jsme uvedli výše, jako tucet se označuje číslo 12, tedy 12 kusů něčeho. Nejčastěji se takto sčítalo nějaké zboží, tucet se používal i k počítání množství peněz a podobně. Dodnes se někdy setkáte s označením: tucet vajec, tucet lahví. Často se také používá úsloví „12 do tuctu“, což nám jasně osvětluje tuto jednotku. A jak s tuctem můžete kouzlit dále?

Veletucet, půltucet, kopa

Číslice 12 má tu výhodu, že s ní lze dobře počítat – můžeme ji dělit na poloviny, čtvrtiny i třetiny, případně ji násobit. A to vyhovovalo i našim předkům, kteří tak s tucty počítali namísto čísel. Velmi používanou měrnou jednotkou tak byl půltucet (tedy 6 kusů čehokoliv), čtvrtina tuctu (tedy 3 kusy čeholiv) či třetina tuctu (4 kusy čehokoliv). Mnohdy se mluvilo i o takzvaném veletuctu, který značil množství 144 a počítal se jako tucet krát tucet (12*12). A když se šlo ještě do vyšších čísel, tak tu byla například kopa, tedy 5 tuctů (neboli 60 kusů čehokoliv) a následně se počítalo i s takzvanou velekopou, což byla kopa krát kopa (60*60, tedy 3 600 kusů).

Čertův tucet

Pojmu tucet se užívalo i v jiných souvislostech a významech. Existovalo například sousloví „čertův tucet“, což ovšem neznamenalo 12, nýbrž 13.

A ještě jedna zajímavost – tucet jste mohli napočítat i na prstech. Říkáte si jak, když máte jen 10 prstů a potřebovali byste jich logicky 12? Odpověď je snadná – dříve se kromě prstů počítaly i pěsti, takže prsty jedné ruky plus pěst se rovnalo šesti, spolu s druhou rukou to bylo 12, tedy tucet.

Legendární číslo 12

Dvanáctka není jen tak ledajakým číslem, setkáváme se s ní odnepaměti snad ve všech oborech a oblastech lidského vědění. Dejme si pár příkladů:

  • Existuje dvanáctková soustava
  • Den má dvakrát 12 hodin (původně se navíc den dělil na 12 hodin a noc se nepočítala)
  • Rok má 12 měsíců
  • 12 hvězd je na modrém pozadí vlajky Evropské unie
  • 12 se často používá v matematice: je to takzvané abundantní číslo, existuje dvanáctiúhelník i dvanáctistěn, známe 12 Jacobiho eliptických funkcí
  • Ve zvěrokruhu najdeme 12 znamení
  • Na řecké hoře Olymp mělo dle mýtů sídlo 12 významných bohů
  • V islámu se hovoří o takzvaných immámech, kterých je rovných 12. Ve Starém zákoně se vyskytuje postava Jákoba, který měl 12 synů a v Novém zákoně měl zase Ježíš Kristus 12 apoštolů
  • Dvanáctka je i důležitou jednotkou měření délky – ve starých mírách měla jedna stopa právě 12 palců
  • Ve fyzice a jejích různých zákonech se dvanáctka vyskytuje velmi často a má tam své neopominutelné postavení – například známe 12 elementárních částic hmoty a stejně tak je i 12 elementárních částic antihmoty

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.