Dostat se do exekuce je vždy velmi nepříjemné. A to vám nemusí hrozit jen jedna, ale třeba dvě, tři či mnohem více. S exekucemi se pojí nejen nutnost splacení svých dluhů, ale také nemalé náklady za vedení exekucí a odměny exekutorům. Sloučením exekucí do jedné proto můžete ušetřit spoustu peněz.

Exekuce lze sloučit do jedné automaticky, případně na požádání.

Pokud je na vás vedeno více exekucí, a je jedno kolik, máte možnost za určitých podmínek požádat o jejich sloučení. Případně ze zákona dojde k jejich okamžitému sloučení, aniž byste se toho museli dožadovat. Možná si říkáte, že je zbytečné něco takového řešit, ale to je omyl – za každou exekuci, kterou vede daný exekutor, totiž musíte zaplatit určitý poplatek – jde o odměnu exekutorovi, uhrazení nákladů vašeho řízení a také daň z přidané hodnoty. V součtu se jedná o několik tisíc korun. A pokud máte několik exekucí, tyto částky se násobí. Přitom sloučením exekucí do jedné dosáhnete toho, že tuto položku musíte zaplatit právě jen jedinkát. A to se vyplatí.

Sloučení ze zákona

Do roku 2012 bylo slučování exekucí velmi složité a neexistoval k tomu přesný zákon, který by jasně řekl, kdy je to možné a kdy ne. V roce 2013 ovšem vešla v platnost novela exekučního řádu, která všechno mění. Dlužníci rázem získali mnohem více práv a mají mnohem více svobody ve svém jednání.

V novele se mimo jiné píše, že pokud jsou ve dvou či více exekucích totožní jejich účastníci – tedy stejný dlužník i věřitel, a zároveň pokud tyto exekuce řeší totožný exekutor, dojde automaticky ke spojení těchto exekucí do jedné. Tedy za jisté další podstatné podmínky, kterou je pro to také třeba splnit – novější exekuce musí být zahájena, dokud ta starší ještě není skončena.

Vhodné je také vědět, že pokud jsou v těchto exekučních řízeních další účastníci, kteří se různí (například jiní zajištění věřitelé a tak dále), nemá to na slučování vliv.

Sloučení na požádání

Pakliže se na vaše exekuce nevztahují výše zmíněné podmínky, máte i tak šanci dosáhnout jejich sloučení do jedné jediné a tím si ušetřit nemalé peníze. Dlužník může poslat žádost o sloučení exekucí k okresnímu soudu, který mu buď vyhoví, nebo ne. A soud většinou vyhoví za předpokladu, že dlužník splní tyto podmínky:

  • ve všech řízeních nesmí vymáhaná částka přesáhnout celkovou sumu 10 000 korun
  • věřitel si může volit k vymáhání pohledávky různé exekutory – pokud jsou tedy v pohledávkách věřitel a dlužník totožní, ale věřitel pohledávky cíleně zadá více různým exekutorům, můžete požádat o jejich sloučení jednomu exekutorovi (přečemž soud v případě vyhovění vaší žádosti stanoví částku, jíž je nutné zaplatit „vyšachovanému“ exekutorovi za jeho dosavadní práci)
  • důvodem vyhovění žádosti o sloučení exekucí může také být takzvaná změna oprávněného, tedy když věřitel svou pohledávku přeprodá někomu jinému, například inkasní firmě, která pak danou dlužnou částku místo něho vymáhá

Další články z rubriky

Štítky: , ,
  1. Miroslav says:

    Chtěl bych sjednotit všechny exekuce abych mohl platit jen jednu částku.

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.