V případě, že dlužíme peníze a nesplácíme je, můžeme se snadno dostat do hledáčku exekutorů. A pokud vlastníme nějaký majetek, reálně hrozí, že o něj můžeme přijít. Pokud máme v exekuci nemovitost, poznámka o ní se rázem objeví i v katastru nemovitostí. Co to znamená, jak toto sdělení vymazat a jak postupovat?

Jakmile se nemovitost dostane do exekuce, objeví se to v katastru nemovitostí.

 

Pakliže nesplácíme půjčky, mohou věřitelé požádat o pomoc s vymáháním dlužných částek Exekutorskou komoru České republiky. Exekutor vzápětí vydá exekuční příkaz a dlužníkovi zašle vyrozumění o zahájení exekuce. Tento exekuční příkaz má zatím jen zajišťovací charakter – dlužníkovi se v něm oznamuje, jaký jeho majetek (movitý či nemovitý) je do exekuce zařazen a s čím vším od dané chvíle nesmí nijak nakládat. Současně se soupisem majetku exekutor dlužníkovi i sděluje, v jakém pořadí o své věci nejspíš přijde, aby se splatily všechny jeho dluhy.

Zápis v katastru

Exekutor musí majetek zabavit v přiměřené výši – nemůže tedy dlužníkovi sebrat dům, pokud dotyčný dluží pár tisíc korun a pokud lze dluh umořit jinak. Ale kdo dluží hodně, ten může mít rázem v exekuci i svou nemovitost. Pokud k tomuto kroku exekutor přistoupí, zároveň s dopisem dlužníkovi zašle oznámení o zahájení exekuce i na katastrální úřad. Úředníci v závislosti na něm zapíší zmínku o zahájení exekuce k dané nemovitosti. Neznamená to, že o ni vlastník už přišel, ale všichni díky tomu mohou vidět, že na této nemovitosti vázne exekuce.

Výmaz z katastru

Jelikož s takovou nemovitostí nemůže majitel nijak disponovat, tedy ani ji prodat, převést na jinou osobu, darovat a tak dále, má jen jedinou možnost – pokud chce, aby byla zmínka o exekuci z katastru vymazána a zároveň aby o ni nepřišel, musí splatit svůj dluh. Po obdržení oznámení o zahájení exekuce na to má 30 dní, kdy zároveň může podat návrh na zastavení exekuce. Pakliže vše včas zaplatí, o majetek nepřijde, exekuce je skončena, zápis z katastru zmizí a tento člověk navíc platí jen výrazně sníženou odměnu soudnímu exekutorovi.

Dražba

Kdo dluhy nezaplatí, na toho majetku je vykonána exekuce. Exekutor všechny potřebné movité věci zabaví a následně je prodá v dražbě, aby uspokojil nároky věřitelů. Logické je, že dražba má určitou vyvolávací cenu a daný předmět se může prodat buď dráž, nebo jakoby pod cenou, což se mnoha lidem nemusí líbit. Pokud jde o nemovitosti, musí přijít odhadce a nejprve odhadnout cenu nemovitosti. Ta pak jde také do dražby, v níž se prodá. Jakmile ji získá nový majitel a je k dané nemovitosti zapsán do katastru nemovitostí jako vlastník, zápis o exekuci zmizí, protože nový vlastník s ní nemá nic společného.

Koupě nemovitosti v exekuci

Může se stát, že najdete zajímavou nemovitost, na niž je uvalena exekuce, ale kterou přesto chcete odkoupit. To samozřejmě lze, i když s jistými komplikacemi. Vlastník s ní nemůže sám nijak nakládat, takže je třeba dohodnout se s ním a oslovit i Exekutorskou komoru, respektive daného soudního exekutora. Majitel musí exekutorovi dodat návrh na zastavení exekuce, a pokud ho ten odsouhlasí, můžete nemovitost odkoupit a tím pádem uhradit dlužnou částku. Následně je třeba zaslat na katastr nemovitostí návrh na vklad se všemi náležitostmi, a jakmile budete oficiálně zapsáni jako noví majitelé, případně jakmile bude uhrazen dluh, poznámka o exekuci bude vymazána.

Další články z rubriky

Štítky: , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.