Nájemné je čím dál vyšší, poplatky za energie také rostou a ani splácení půjček na vlastní nemovitost není zrovna levnou záležitostí. Mnoho rodin se tak náhle dostane do situace, kdy nejsou schopny svými příjmy pokrýt své náklady na bydlení. Naštěstí existuje řešení – mohou na Úřadu práce České republiky požádat o příspěvek na bydlení.

Příspěvek na bydlení pomůže s náklady, ale jeho výše se řídí podle tabulek.

Na příspěvek na bydlení má nárok každý občan České repuliky. A je přitom jedno, jestli žije ve vlastním bytě či domě, v nájmu nebo třeba v družstevním bytě. Žádat o tuto sociální dávku může jednotlivec i celá rodina, nerozhoduje věk ani sociální postavení. Přesto dávku nedostane každý, je třeba pro to splnit předem stanovené podmínky.

Doložení příjmů a nákladů

Abyste mohli dostat příspěvek na bydlení, musíte úředníkům dokázat, že 30 procent (v Praze 35 procent) vašeho takzvaného rozhodného příjmu nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. A stejně tak musí být oněch 30 procent (v Praze 35 procent) příjmů rodiny nižší než normativní náklady na bydlení, které jsou stanovené zákonem. Žádost o příspěvek na bydlení můžete vyplnit přímo na úřadě, případně si ji vytisknou a poslat a nebo ji poslat elektronicky, pokud máte k dispozici elektronický podpis. K tomu je třeba předložit i tyto dokumenty:

  • doklad o výši čtvrtletního příjmu (vystaví vám ho zaměstnavatel, případně Úřad práce, pokud nejste zaměstnaní a pobíráte nějaký typ dávek – započítává se tedy i rodičovský příspěvek)
  • doklad o výši nákladů na bydlení
  • nájemní smlouvu
  • rodné listy – u dětí mladších 15 let, které žijí ve vaší domácnosti
  • občanský průkaz žadatele (žadatelů)
  • prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky (předkládají ho nezaměstnané osoby, žijící v jedné domácnosti, které neměly v předchozím čtvrtletí žádné příjmy)
  • doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou
  • potvrzení o studiu (u dětí)

Podstatné je, že při vyhodnocování oprávněnosti žádosti o příspěvek na bydlení se posuzují doložené příjmy od všech osob, které jsou trvale hlášeny na dané adrese. Nemusí tam přitom reálně bydlet. Posuzují se přitom příjmy za poslední čtvrtletí. A pokud je vám příspěvek přiznán, můžete ho dostat klidně i zpětně za předchozí tři měsíce.

Výše příspěvku

Kolik peněz od státu můžete dostat? Minimum je 50 korun. Maximum je letos 18 674 Kč měsíčně. Základem pro výpočet jsou takzvané normativní náklady na bydlení, což jsou tabulkové průměrné náklady na bydlení, a to dle velikosti obce, velikosti bytu a počtu členů domácnosti. Druhým aspektem je takzvaný rozhodný příjem rodiny, který se vynásobí číslem 0,3 (v Praze 0,35). Výše příspěvku na bydlení se pak vypočítá dle vzorce: normativní náklady minus rozhodný příjem rodiny x 0,3 (či 0,35).

Doplatek na bydlení

Co když vám stát přizná příspěvek na bydlení, ale pořád to nestačí? Pak můžete požádat ještě o další sociální dávku: doplatek na bydlení. Jeho výpočet je zase úplně jiný a jde o další, samostatné téma.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.