Žádat o přepočet, respektive navýšení starobního důchodu může každý, kdo při pobírání penze pracuje. Je přitom jedno, jestli si přivyděláváte jako zaměstnanec nebo jste osobou samostatně výdělečně činnou. Jak o zvýšení penze požádat?

O přepočet důchodu může žádat každý pracující penzista.

Pokud pobíráte penzi, můžete si zároveň jakkoliv přivydělávat. Nejsou tu žádná omezení ani ohledně vydělaných částek, takže vám nic nebrání být pracujícím důchodcem. Je ovšem dobré vědět, že pokud toto děláte, máte nárok na zvýšení penze, a to za každých 360 odpracovaných dnů o 0,4 procenta z výpočtového základu. Česká správa sociálního zabezpečení vám ovšem penzi nenavýší automaticky – pokud si nepodáte písemnou žádost, žádné peníze navíc nedostanete.

Až 5 let zpětně

Penzi lze takto navýšit po každém odpracovaném roce a lze o to požádat i až pět let zpětně. Nedoporučuje se tuto žádost odkládat, a pokud se vás to týká, je lépe žádat pravidelně rok co rok. Předložit musíte zároveň i evidenční list důchodového pojištění (pokud to za vás již neučinil zaměstnavatel), který potvrzuje nejen vaši výdělečnou činnost, ale i to, že jste z ní odváděli sociální pojištění. ČSSZ přitom neuznává veškeré vaše výdělky, nepočítá se například dohoda o provedení práce ani dohoda o pracovní činnosti, a to do výdělku 2 500 Kč měsíčně. Stejně tak se nezapočítává doba pracovní neschopnosti, neplacené volno či doba ošetřování člena rodiny.

Oficiální žádost

Pokud máte odpracovaný dostatečný počet dní, můžete si podat oficiální žádost o zvýšení penze. Najdete ji na webu České správy sociálního zabezpečení, případně na jejích krajských pobočkách. Vyplnění je snadné – v tiskopise vyplníte pouze vaše nacionále, dodáte kontaktní telefon či e-mail, a pokud pobíráte důchod z jiného členského státu EU, doplníte ještě z kterého a doložíte formulář E 207. Na příslušné pobočce žádost zpracují, a pokud je opodstatněná, navýší vám penzi o 0,4 procenta výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dní. Je přitom jedno, kolik si vyděláváte, navýšená částka s tím nesouvisí, jelikož se počítá právě z vyměřovacího základu.

Změna od 1.1. 2014

Ročně o přepočet starobního důchodu žádají desítky tisíc penzistů. Před rokem 2014 přitom byly podmínky přepočtu a následného navýšení důchodu mnohem tvrdší než nyní. Abyste na navýšení měli nárok, musela vaše výdělečná činnost trvat nepřetržitě alespoň po dva roky a nebo jste byli nuceni ukončit zaměstnání. Podmínky se ale zmírnily, takže na lepší peníze dosáhne více důchodců. O navýšení ale nelze žádat zpětně před rok 2014, pokud jste tehdejší kritéria nesplňovali. Za současných podmínek můžete žádat o navýšení maximálně od ledna 2014, za dřívější dobu to lze, jen pokud váš tehdejší status odpovídal uvedeným starým podmínkám.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.