Do běžného důchodu dojde v určitém věku každý člověk. Může se ale stát, že se ocitneme v takové životní situaci, kdy potřebujeme jít do takzvaného invalidního důchodu. Je proto dobré vědět, v jaké situaci se žádost o invalidní důchod podává, proč, kde a jaké musíme splnit podmínky, aby nám byl nárok na invalidní důchod přiznán.

Na invalidní důchod musíme získat nárok.

Pravidla pro odchod do invalidního důchodu se od roku 2010 změnila – nyní existují tři stupně invalidity, a podle toho, který stupeň lékař určí, nám stát vyplácí určitou výši dávky. Každý člověk má přitom nárok na jinak vysokou sociální dávku a musí pro její přijímání splnit předem dané podmínky.

Kdy vzniká nárok

Do invalidního důchodu nemůžeme jít, kdy se nám zlíbí. Musíme se stát nějakým způsobem invalidními a náš zdravotní stav musí být dlouhodobě nepříznivý. A to takovým způsobem, že omezuje naše pracovní schopnosti. Pokud kvůli našemu zdraví pracovní schopnosti poklesnou o 35 až 49 procent, jde o invaliditu prvního stupně. Pokud o 50 až o 69 procent, jedná se o invaliditu druhého stupně. A když o 70 a více procent, jde o invaliditu třetího stupně. Podle toho, jaký stupeň invalidity je nám přiřčen, se odlišuje výše dávky, kterou můžeme pobírat.

Jak podat žádost

Požádat o invalidní důchod a tím pádem získat nárok na pobírání této sociální dávky můžeme na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), kam spadáme podle našeho místa trvalého pobytu. Žádnou žádost předem vyplňovat nemusíme, stačí přinést si s sebou všechny potřebné doklady:

  • občanský průkaz
  • doklady o studiu
  • vojenskou knížku nebo propouštěcí list (jen muži)
  • rodné listy dětí (jen ženy)
  • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce
  • evidenční list důchodového pojištění (poskytne ho současný zaměstnavatel)
  • potvrzení zaměstnavatele (pokud je žadatel stále zaměstnaný)

Pro uznání nároku na dávku je také nutné být alespoň po minimálně určenou dobu pojištěný. U lidí mladších 20 let stačí méně než rok, od 20 do 22 let věku je nutné být pojištěný minimálně rok, od 22 do 24 let jsou to 2 roky, od 24 do 26 let 3 roky, od 26 do 28 let 4 roky a při věku nad 28 let je nutné být pojištěný 5 let. Budoucí invalidní důchodce zároveň nesmí být starší 65 let a nesmí být v klasickém starobním důchodu.

Výše dávky

Pokud na OSSZ uznají, že máme nárok na invalidní důchod, budeme každý měsíc pobírat sociální dávku v určité výši. Skládá se ze dvou částí – jde o základní výměru a procentní výměru. Základní výměra se přitom nikdy nemění, úředníci ji určí podle tabulek v závislosti na datech dodaných zájemcem. Procentní výměra se určí zaprvé procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění a zadruhé se do ní započítávají i roky, které nám zbývají do dovršení důchodového věku. Závisí přitom i na určeném stupni invalidity. Obecně se proto nedá říci, jak vysokou dávku můžeme dostat a výpočet je celkem složitý – na internetu lze dohledat kalkulačku, která nám výši dávky naznačí, případně je dobré nechat výpočet na pracovnících OSSZ. Jakmile je nám ale jednou dávka přiznána, tak pokud zůstaneme nějakým způsobem invalidní, nepřijdeme o ni.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.