Příspěvek na péči patří mezi sociální dávky, které náleží více či méně postiženým občanům, a to ať už dospělým nebo dětem (lze ho vyplácet již od jednoho roku věku). Jeho výše se liší v závislosti na dvou hlavních faktorech.

Výše příspěvku na péči závisí hlavně na stupni invalidity.

V první řadě si upřesněme, že příspěvek na péči není určen k využívání přímo pro osobu, jíž je přiřčen, ale měl by dotyčným být předáván člověku, který o něj pečuje a bez jehož pomoci se neobejde. Krátce řečeno, měl by ho využívat na zabezpečení pomoci, jíž potřebuje. Podle toho, jak moc je dotyčný na pečovateli závislý, se liší také výše příspěvku.

Stupeň postižení a věk

Základním kritériem výše příspěvku na péči je stupeň postižení žadatele (I – lehká závislost, II – středně těžká závislost, III – těžká závislost, IV – úplná závislost). Čím vyšší stupeň, tím vyšší je částka. Více peněz také dostávají nezletilé osoby (do 18 let věku). Konkrétní měsíční částky aktuálně činí:

Osoby do 18 let věku:

  • 3 300 Kč pro stupeň I
  • 6 600 Kč pro stupeň II
  • 9 900 Kč pro stupeň III
  • 13 200 Kč pro stupeň IV

Osoby starší 18 let:

  • 880 Kč pro stupeň I
  • 4 400 Kč pro stupeň II
  • 8 800 Kč pro stupeň III
  • 13 200 Kč pro stupeň IV

Navýšení příspěvku

Existuje ještě i možnost navýšení příspěvku na péči o dalších 2 000 korun měsíčně. To, zda se žádostí uspějete, závisí na dvou základních faktorech. Musíte splnit alespoň jeden, aby vám vyšší částka byla přiznána. Buď musí vaše příjmy jako žadatele, a to společně s osobami posuzovanými s vámi, být příliš nízké. To znamená, že musíte být buď dítě do 18 let, nebo rodič, který pobírá tento příspěvek a zároveň pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, přičemž rozhodný příjem této osoby a osob s ní společně posuzovaných musí být nižší než dvojnásobek částky životního minima. Druhý faktor, díky němuž vám může být navýšen příspěvek na péči, je, že jste nezaopatřené dítě od 4 do 7 let věku, jemuž náleží příspěvek na péči ve stupni III nebo IV.

Výplata příspěvku na péči

Příspěvek na péči se vyplácí každý měsíc, a to vždy v kalendářním měsíci, za který vám náleží. Můžete si ho nechat posílat buď na bankovní účet, nebo formou poštovní poukázky. A pokud ho ještě nemáte přiznán a chcete o něj požádat?

Řízení o příspěvku

Pro přiznání příspěvku na péči musíte v první řadě podat písemnou žádost na oficiálním tiskopisu MPSV, a to na krajské pobočce Úřadu práce, pod který spadáte. Pracovník úřadu nejdřív provede sociální šetření, kdy zjistí schopnost samostatného života žadatele, a to v jeho přirozeném, domovském prostředí. Musíte také doložit zjištění lékaře, který posuzoval stupeň vaší závislosti. Úřad následně rozhodne, zda vám příspěvek přizná či nikoliv, přičemž proti rozhodnutí se můžete odvolat, a to na daném Úřadu práce. O oprávněnosti odvolání pak rozhoduje přímo MPSV.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.