Když zemře manžel, vdova se rázem ocitá ve velmi těžké situaci – a to jak psychické, tak i finanční. Náhle přijde o jeden příjem a musí řešit, jak a z čeho dál žít. Pokud ale splňuje určité zákonem dané podmínky, má automaticky nárok na vdovský důchod po manželovi.

Po smrti manžela mají ženy ještě naději.

Vdovský důchod náleží jen některým ženám, a to podle situace, ve které se nacházel jejich muž, než zemřel. Nárok vzniká, pokud nebožtík pobíral starobní nebo invalidní důchod, případně pokud ke dni smrti splnil podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní, respektive starobní důchod. Stejně tak nárok vzniká, pokud muž zemřel následkem pracovního úrazu. V takových případech má vdova nárok na podporu po dobu jednoho roku. Vdovský důchod může být ale i na neomezeně dlouhou dobu, což ovšem závisí na dalších podmínkách týkajících se tentokrát samotné vdovy. Nárok má i po roce, pokud:

  • pečuje o nezaopatřené dítě nebo o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III či IV
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zesnulého muže, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiného člověka ve stupni II, III, IV
  • má prokázanou invaliditu 3. stupně
  • dosáhla věku minimálně o 4 roky nižšího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození

Jak je důchod vysoký

Podobně jako další podobné sociální dávky, i tato spadá do kompetence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Vdova nebo jí pověřená osoba (pokud sama vdova není v dostatečně dobrém stavu) se dostaví na příslušnou ČSSZ a podá zde oficiální žádost o vdovský důchod. S sebou musí mít:

  • občanský průkaz (i zemřelého manžela)
  • oddací list
  • úmrtní list
  • rozhodnutí o přiznání důchodu manžela
  • případně i rozhodnutí o přiznání důchodu vdovy
  • rodné listy dětí (stačí i výpis z matriky)

Úředníci mají 90 dní na rozhodnutí a přiznání vdovského důchodu žadatelce. Pokud splňuje výše uvedené podmínky, neměla by mít problém. A jak vysoký je vdovský důchod? Stejně jako u dalších důchodových dávek, i tato se skládá ze dvou částí – ze základní a procentní výměry. V letošním roce je základní výměra stanovena na jednotných 2 440 korun. Procentní výměra se pak odvozuje od starobního či invalidního důchodu, který pobíral zemřelý a nebo na který měl nárok a ještě mu ho stát nestihl přidělit. Vdova v tom případě dostává 50 procent z důchodu zemřelého. A obě částky se sčítají a nijak časem nekrátí.

Jak řešit odmítnutí

I když by mělo být podle předložených skutečností jasné, zda vdova má či nemá nárok na vdovský důchod, může se stát, že s rozhodnutím ČSSZ nesouhlasí. V tom případě může podat do 30 dnů písemné odvolání. V něm musí uvést vše potřebné, aby bylo jasné, kdo námitku podává, z jakého důvodu a jaké podmínky pro přidělení vdovského důchodu splňuje. Úřad pak musí své rozhodnutí přezkoumat a dát stěžovateli vědět výsledek. Pokud vdova ani pak nesouhlasí, je jediným řešením podání žaloby.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.