Často se hovoří o minimální mzdě, minimálním důchodu nebo o jejich průměrech. Mnohem důležitější je ale znát své životní minimum. To je totiž považováno za minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů, ze kterých můžete zaplatit svou výživu i základní potřeby. Kolik to ale je a jak se vypočítává?

Životní minimum je minimální společensky uznanou hranicí příjmů.

Takzvané životní minimum není jen aktuální, moderní výmysl. Tento pojem se objevuje hned v několika zákonech – předně je zaneseno v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. A stejně tak se o něm podrobněji hovoří i v nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Podrobnosti o využití daných částek najdeme také v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. A když se zjišťuje, jestli má žadatel nárok na jakékoliv sociální dávky, úředníci se řídí také zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, kde se o životním minimu taktéž hovoří.

Částky jsou jasně dané

Životní minimum se stanovuje na základě příjmů všech členů domácnosti a záleží i na jejich počtu. Započítávají se do něho tedy nejen dospělí (manželé, partneři, spolubydlící, kteří jasně neodmítnou, že spolu žijí), ale i nezletilé a nezaopatřené děti. Kolik je podle státu aktuální životní minimum jednotlivých osob?

 • jednotlivec – 3 410 Kč
 • první osoba v domácnosti – 3 140 Kč
 • druhá a další osoba v domácnosti (ne však nezaopatřené dítě) – 2 830 Kč
 • nezaopatřené dítě do 6 let – 1 740 Kč
 • nezaopatřené dítě od 6 do 15 let – 2 140 Kč
 • nezaopatřené dítě od 15 do 26 let – 2 450 Kč

Z toho si můžete jasně vypočítat, kolik je životní minimum vaší rodiny (případně vidíte, kolik peněz vám náleží jako jednotlivci).

Co se nezapočítává

Když se vypočítává životní minimum, jde především o čisté příjmy jednotlivých osob. Může přitom jít o příjmy ze zaměstnání či jiné výdělečné činnosti, počítá se důchod, příjmy z pronájmu, nemocenská i veškeré sociální dávky, které dostáváte, ovšem kromě příspěvku či doplatku na bydlení. Ale i z některých dalších činností se vám příjmy nezapočítají. Jde především o:

 • příjmy z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy
 • peněžní pomoc obětem trestné činnosti
 • příspěvek na péči
 • příspěvek na mobilitu či na zvláštní pomůcku
 • sociální výpomoc poskytovanou zaměstnavatelem
 • podporu od nadací a občanských sdružení
 • odměny za darování krve
 • daňový bonus
 • stipendia

Průběžná valorizace

Podobně, jako se valorizují (tedy zvyšují) například důchody, valorizuje se i životní minimum, a to vždy na základě nařízení vlády. Dochází k tomu výhradně k 1. lednu a obvykle se jedná o navýšení podle vývoje spotřebitelských cen. Nemusí se to ale dít každý rok – minimum se zvyšuje jen tehdy, pokud náklady na výživu a základní potřeby vzrostou během roku o více než pět procent.

Další články z rubriky

Štítky: ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.