Když se řekne „peníze za paragraf“, jsou v obraze především matky malých dětí. Jedná se totiž o typ sociální dávky, který se vyplácí rodičům pečujícím o nemocné či zraněné dítě. Podívejme se podrobněji na tuto sociální dávku, kdy o ni lze žádat, kolik peněz můžete dostat a kdy jsou vám vypláceny.

Ošetřovat lze dítě, partnera, ale i jiného člena domácnosti.

Nejprve si shrňme, co se tímto ošetřováním na paragraf myslí. Je to takzvané ošetřovné a nárok na něj mají všichni zaměstnanci. Žádat o něj naopak nemohou osoby samostatně výdělečně činné a lidé pracující na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Nárok na ošetřovné na paragraf vzniká ve chvíli, kdy onemocní vaše dítě mladší 10 let, případně utrpí úraz, a tak potřebuje vaši péči. Zaměstnavatel vás musí uvolnit z práce, a to na nejvýše 9 kalendářních dní.

Pečovat takto můžete i o starší dítě, ale lékař v tom případě musí potvrdit, že vaši péči potřebuje. Matky samoživitelky mohou pečovat o dítě do 16 let věku, a to až 16 dní. V případě dvou spolužijících rodičů smí pečovat jen jeden, ale v průběhu doby určené na ošetřování se mohou jednou vystřídat (například otec pečuje čtyři dny a matka pak následujících pět). A stejně tak můžete ošetřovat i jiného člena domácnosti, který vaši pomoc kvůli své nemoci či úrazu nutně potřebuje – musí však jít o člověka, který s vámi trvale žije na jedné adrese.

Potřebné tiskopisy

Pokud chcete pečovat o nemocné či raněné dítě nebo jiného člena domácnosti, musíte na to mít potvrzení od jeho ošetřujícího lékaře. Ve chvíli, kdy jde dítě k lékaři, mu doktor vystaví tiskopis nazvaný „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péči)“. Vy ho doplníte a odevzdáte svému zaměstnavateli. Následně mu odevzdáte i potvrzení o ukončení ošetřování (vydá jej opět lékař, nazývá se „Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)“). Zaměstnavatel vše odešle příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a ta se pak postará o vyplacení této sociální dávky.

V případě ošetřování jiného člena rodiny je postup stejný, stejně jako tiskopis. Pakliže se rodiče při ošetřování rozhodnou vystřídat, musí druhý rodič vyplnit a ve svém zaměstnání odevzdat tiskopis nazvaný „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“. A ošetřovné lze čerpat i v případě, že dítě musí zůstat doma například kvůli havárii ve školce či škole – v takovém případě vám školské zařízení vystaví tiskopis nazvaný „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“.

Vyplácení ošetřovného

Pokud máte na peníze za paragraf nárok, dostanete je. Česká správa sociálního zabezpečení má na vyřízení vaší žádosti přesně měsíc. Záleží ale na tom, kdy dostane všechny podstatné podklady, tedy kdy je váš zaměstnavatel odevzdá. Neexistuje tedy žádné jednotné datum, kdy se tato sociální dávka vyplácí. Ale pokud přece jen máte pocit, že na peníze čekáte příliš dlouho, zkuste zavolat na infolinku ČSSZ, kde vám poradí.

Výše ošetřovného

Výše ošetřovného je u každého člověka jiná. Vypočítává se z denního vyměřovacího základu, který se snižuje dle určených redukčních hranic. Z výsledné částky je vám vyplaceno ovšem pouze 60 procent. Nicméně, ošetřovné se platí za všechny kalendářní dny strávené ošetřováním, tedy i za víkendy či svátky.

Další články z rubriky

Štítky: ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.